HemsidaInnehållIndex

Språk

Ätstörning

Ätstörning

Under tonåren, fysiska förändringar och påtryckningar skolan gör ofta tonåringar känner sig psykiskt eller emotionellt instabil. En del tonåringar kan ha ätstörningar. Ätstörningar kan ofta orsaka allvarliga hälsorisker.

Depression eller ångest ibland kan orsaka ätstörningar, särskilt under puberteten. Bota ätstörningar, familjerådgivning eller terapi är kritisk. Föräldrar och andra familjemedlemmar bör hjälpa och uppmuntra patienten att gradvis upprätta en hälsosam kost och därigenom bibehålla en sund social image.

Vid behov kan föräldrar också prova andra behandlingsalternativ, och läkare, dietister eller lärare i skolan kan också vara med att hjälpa till.