HemsidaInnehållIndex

Språk

Barn motion

Barn motion

Barn och ungdomar ska ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet, eftersom fysisk aktivitet kan ofta förebygga coronary artery disease.

Ökad fysisk aktivitet kan minska hjärt-kärlsjukdomar risk och därmed kan öka livslängden. Fysisk aktivitet även fördelar totala fysiska, psykiska och sociala bilden, eftersom den kontrollerar kroppsvikt, minska olika hälsoproblem och bättre självkänsla.

Genom att minska lite underhållning tid (exempelvis tittar på TV eller spela digitala spel), bör föräldrar uppmuntrar sina barn att delta regelbunden fysisk aktivitet. Föräldrar bör vara goda förebilder och skapa aktiva familjen livsstil.